Profesjonalna obsługa prawnaKancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych. W zakresie spraw cywilnych specjalizujemy się w szczególności:  w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, windykacji należności oraz w sprawach praw autorskich. Dzięki doświadczeniu i wypracowanym metodom działania staramy się zapewnić najwyższą jakość obsługi.  

Oferta

Odszkodowania

Główna specjalizacja Kancelarii, to sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (m. in. wypadki drogowe, wypadki śmiertelne, wypadki w pracy, w gospodarstwie rolnym, błędy lekarskie, niesłuszne skazanie). Pomoc prawna świadczona jest na każdym etapie postępowania (polubowne, sądowe). Analiza sprawy jest darmowa. Pomagamy poszkodowanym sprawnie i szybko uzyskać należne im świadczenia. Doświadczenie Kancelarii pomaga przy wyborze odpowiedniej strategii oraz oszacowaniu najwyższego możliwego odszkodowania.

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców

Kancelaria zapewnia stałą obsługę przedsiębiorców oraz udziela kompleksowych porad prawnych związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej. W ramach obsługi zapewniamy reprezentację w sprawach sądowych, egzekucyjnych, przed organami ścigania, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami. Oferujemy elastyczne sposoby współpracy.

Windykacja należności

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z windykacją należności na etapie przedsądowym, sądowym, a także w postępowaniu egzekucyjnym. Pomożemy m. in. w sprawach: niezapłaconych faktur, zaległości czynszowych, niedotrzymanych umów, kar umownych oraz innych należności. Oferta obejmuje również pomoc prawną w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Prawo karne

Kancelaria udziela wszechstronnej obrony w postępowaniach karnych i karnych gospodarczych. Zapewniamy obronę we wszystkich instancjach postępowań, w tym także na etapie postępowania karnego wykonawczego, a zwłaszcza w sprawach o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Opiniowanie i sporządzanie umów

Analizujemy i sporządzamy umowy, w których zabezpieczamy w odpowiedni sposób interesy naszych Klientów. Zapewniamy również pomoc w negocjowaniu warunków umownych. Dokładamy wszelkich starań, by weryfikowane lub sporządzone przez nas umowy były czytelne, zrozumiałe oraz zgodne z obowiązującym prawem.

Prawo autorskie

Przygotowujemy i opiniujemy umowy z zakresu prawa autorskiego np. umowy o przeniesienie praw autorskich, licencyjne, sublicencyjne, wydawnicze, o korzystanie z fotografii. Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z prawami autorskimi np: sprawy o zaniechanie działania zagrażającego prawom osobistym; o zadośćuczynienie za naruszenie autorskiego prawa osobistego.

Prawo administracyjne

Sporządzamy pisma, wnioski, odwołania, skargi do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych. Reprezentujemy Klientów w sprawach przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi raz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo spadkowe

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę wszelkich spraw spadkowych – w szczególności: doradzamy w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku, przygotowujemy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, reprezentujemy wnioskodawców i uczestników w postępowaniu sądowym. Przeprowadzamy dział spadku oraz zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku.

Bartosz Krycki
Adwokat

Specjalizuję się w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie).  Dzięki wypracowanym metodom działania oraz zdobytemu doświadczeniu staram się zapewnić swoim klientom najwyższą jakość obsługi.

Porada Prawna online

Kancelaria oferuje także usługi prawne on-line.  Aby uzyskać usługę prawną za pośrednictwem internetu należy wypełnić  formularz (klikając w link poniżej). W formularzu należy podać stan faktyczny sprawy. W ciągu 48 godzin zostanie wysłana na Państwa adres e-mail wycena usługi, wraz z przewidywanym terminem jej realizacji. Wstępna analiza sprawy jest bezpłatna