Oferta z zakresu praw autorskich

  • Przygotowujemy i opiniujemy umowy z zakresu prawa autorskiego. Będą to w szczególności umowy o przeniesienie praw autorskich, licencyjne, sublicencyjne, wydawnicze, o korzystanie z fotografii. 
  • Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z prawami autorskimi np: sprawy o zaniechanie działania zagrażającego prawom osobistym; o zadośćuczynienie za naruszenie autorskiego prawa osobistego. 

Potrzebujesz wzoru pisma lub umowy?

Odwiedź naszą stronę z praktycznymi wzorami pism