Dochodzenie roszczeń

Roszczenia z OC

- Wypadki komunikacyjne
- Wypadki śmiertelne (dochodzenie roszczeń dla osób najbliższych)
- Błędy medyczne
- Wypadki w rolnictwie
- Poślizgnięcia/potknięcia na chodniku

Roszczenia od Skarbu Państwa

- Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Roszczenia pracownicze

- Roszczenia pracowników z tytułu mobbingu
- Roszczenia pracownika w wypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę
- Roszczenia z tytułu wypadków przy pracy.

Roszczenia od ZUS

- Jednorazowe odszkodowania dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
- Jednorazowe odszkodowania dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
- Renta z tytułu niezdolności do pracy dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Roszczenia od KRUS

- Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Dobra osobiste

- naruszenie dóbr osobistych
- naruszenie praw atutorskich

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wejdź na blog prawniczy