Oferta *

Prawo karne

Udzielamy wszechstronnej obrony w sprawach karnych. Zapewniamy obronę we wszystkich instancjach postępowań, w tym także na etapie postępowania karnego wykonawczego (sprawy o dozór elektroniczny, odroczenie kary, zamiany kary, przerwę w odbywaniu kary). Najczęściej prowadzone sprawy to: wypadek komunikacyjny (art. 177 k.k.); prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (178a k.k.); kradzież (art. 278 k.k.); oszustwo (art. 286 k.k.).

Odszkodowania

Prowadzimy sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (m. in. wypadki drogowe, wypadki śmiertelne, wypadki w pracy, w gospodarstwie rolnym, błędy lekarskie, niesłuszne skazanie). Pomoc prawna świadczona jest na każdym etapie postępowania (polubowne, sądowe). Analiza sprawy jest darmowa. Pomagamy poszkodowanym sprawnie i szybko uzyskać należne im świadczenia. Wieloletnie doświadczenie Kancelarii pomaga przy wyborze odpowiedniej strategii oraz oszacowaniu najwyższego możliwego odszkodowania.

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców

Kancelaria zapewnia stałą obsługę przedsiębiorców oraz udziela kompleksowych porad prawnych związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej. W ramach obsługi zapewniamy reprezentację w sprawach sądowych, egzekucyjnych, przed organami ścigania, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami. Oferujemy elastyczne sposoby współpracy.

Windykacja należności

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z windykacją należności na etapie przedsądowym, sądowym, a także w postępowaniu egzekucyjnym. Pomożemy m. in. w sprawach: niezapłaconych faktur, zaległości czynszowych, niedotrzymanych umów, kar umownych oraz innych należności. Oferta obejmuje również pomoc prawną w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Prawo autorskie

Przygotowujemy i opiniujemy umowy z zakresu prawa autorskiego np. umowy o przeniesienie praw autorskich, licencyjne, sublicencyjne, wydawnicze, o korzystanie z fotografii. Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z prawami autorskimi np: sprawy o zaniechanie działania zagrażającego prawom osobistym; o zadośćuczynienie za naruszenie autorskiego prawa osobistego.

Opiniowanie i sporządzanie umów

Analizujemy i sporządzamy umowy, w których zabezpieczamy w odpowiedni sposób interesy naszych Klientów. Zapewniamy również pomoc w negocjowaniu warunków umownych. Dokładamy wszelkich starań, by weryfikowane lub sporządzone przez nas umowy były czytelne, zrozumiałe oraz zgodne z obowiązującym prawem.

Prawo administracyjne

Sporządzamy pisma, wnioski, odwołania, skargi do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych. Reprezentujemy Klientów w sprawach przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi raz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo mieszkaniowe

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę spraw mieszkaniowych – w szczególności: sporządzamy umowy najmu, dochodzimy zapłaty niezwróconej kaucji, doradzamy zarówno wynajmującym jak i najemcom jak skutecznie zabezpieczyć ich interesy. Pomagamy również w sprawach o eksmisję.

* Twoja sprawa dotyczy niewskazanej powyżej specjalizacji?

Kancelaria nie  prowadzi spraw rodzinnych, ani spraw z zakresu prawa pracy. Współpracujemy jednak wieloma adwokatami i radcami prawnymi, dlatego w razie potrzeby polecimy Wam odpowiednią do Waszego problemu kancelarię.